Відділ навчання

 Адреса: 33001, м. Рівне, вул. Дворецька,41 оф.60

ДирекціяДиректор: Давидюк Юрій

тел. 096-747-89-48

 

 

 

 

Основне про ВЕЕ (Bible Education by Extension)

I. Основою служіння ВЕЕ є три Біблійні принципи

1. Принцип Евангелизму / учнівства: Включає в себе працю з невіруючими задля навернення їх до Ісуса Христа, і з віруючими людьми через наставництво (під наставництвом розуміються тісні, особисті взаємовідносини керівника групи з кожним членом цієї групи). Керівник групи (наставник), завдяки силі Святого Духа, передаючи біблійну істину та показуючи особистий приклад служіння, допомагає студентам діяти і жити згідно волі Божої, що, в свою чергу, сприяє духовному зросту християн, допомагає переборювати труднощі, розпізнавати їх духовні дари і заохочувати служити цими дарами у помісній церкві.
2. Принцип підготовки цілісної особистості: Програма ВЕЕ – це не просто передача біблійної інформації. Вона допомагає знайти відповіді на три основних питання, які повинен задати собі кожен, хто навчається: Що я повинен знати? Яким я повинен бути? Що я повинен робити? По-перше, для того, щоб стати плідним і ефективним служителем, необхідні біблійні знання, що здобуваються в процесі навчання (для цього кожному студенту надаються посібники й учбові матеріали); по-друге, біблійне навчання заохочує християнина розвивати свій характер і дає бажання, з Божою допомогою, перетворювати його в характер Ісуса Христа (для цього у методичному посібнику «Бути» розроблено 21 урок про риси християнського характеру і практичні завдання для їх розвитку); по-третє, біблійне навчання містить в собі досвід служіння (для цього в навчальному процесі є завдання практичного служіння, виконуючи які, студент долучається до служіння у своїй церкві). Схематично це можна уявити у вигляді залізничної колії, де одна рейка – це ОТРИМАНІ ЗНАННЯ, друга рейка – це ПРАКТИЧНЕ СЛУЖІННЯ, а опорні шпали – це РИСИ ХАРАКТЕРУ.
3. Принцип передавання: Якою б добре спланованою не була будь-яка програма, вона не буде ефективною, якщо не буде переданою наступникам. Тому ще одним принципом, що складає основу служіння ВЕЕ, є передавання. Цей принцип базується на істині, що записана в 2 Тимофія 2:2 "А що чув ти від мене при багатьох свідках, те передай вірним людям, що будуть спроможні й інших навчити."

 II. Переваги ВЕЕ

Говорячи про переваги навчання по програмі ВЕЕ, ми зовсім не хочемо применшити значення навчання за  різними біблійними програмами коледжів, семінарій і т.п. Ми лише хочемо показати деяку специфіку програми розширеного Біблійного Навчання (ВЕЕ):
ВЕЕ використовує принцип служіння Ісуса Христа. Він не збирав людей в одному місці для того, щоб навчити, а Сам йшов до цих людей і вчив їх там. Ісус є для нас прикладом і все що Він робив у Своєму житті – це зразок для нас. ВЕЕ використовує той же метод у своєму служінні – підготовлені наставники йдуть до студентів.
ВЕЕ дає можливість одержати розширену біблійну освіту тим християнам, що не мають можливості з різних причин (родина, робота, церковне служіння) навчатися в стаціонарному навчальному закладі. ВЕЕ – це навчальний заклад перенесений до учнів.
ВЕЕ має можливість спорядити велику кількість служителів для самого різноманітного служіння. Курси ВЕЕ – універсальні і можуть застосовуватись у всіх видах служіння помісної церкви.
ВЕЕ залучає помісну церкву в підготовку служителів для її потреб. Студенти під час навчання залучені  до служіння в церкві. Помісна церква обирає і запрошує людей на навчання, допомагає студентам розвивати навики служіння і їх особистого ходіння перед Богом.

 III. Процес множення через стратегію ВЕЕ:
Весь процес навчання по програмі ВЕЕ ґрунтується на біблійному принципі множення, вираженому апостолом Павлом у Другому листі до Тимофія 2:2, коли здібні наставники готують багатьох вірних. Це процес постійного кількісного і якісного росту Церкви і поширення Царства Божого.

Ріст кількості студентів

Новонаверненим християнам насамперед пропонується навчатись на курсі «Основи християнського життя» та пройти семінар «Основних життєвих принципів». Для подальшого духовного зростання кожен бажаючий може обрати один або більше курсів і протягом року навчатись самостійно, відвідуючи заняття один раз на два тижні в групі для спільного, більш глибшого вивчення і обговорення пройденого матеріалу з досвідченим викладачем інституту. Вчитись ніколи не пізно, завжди потрібно і це повинно тривати все життя, адже вивчення Біблії, дослідження Божого слова – це найкоротша дорога до пізнання Бога, Його волі і це найважливіше завдання в житті кожної відродженої людини.

Крім здобуття теоретичних біблійних знань, студенти мають змогу практикувати їх через різні соціальні та євангелізаційні проекти. Особисто кожен студент, зростаючи духовно, ставить собі мету, познайомити своїх друзів з Богом, виховувати в собі риси характеру слуги (основні кроки описані в книзі «Бути»). Студенти кожної групи навчання влітку планують проведення табору. Табір відбувається в певному населеному пункті, студенти допомагають місцевим жителям, одиноким, вдовам по господарству, для дітей організовують цікаве дозвілля, біблійні уроки, а ввечері організовують спілкування для молоді на актуальні теми. Запрошують усіх відвідувати богослужіння в місцеву церкву, якщо така є, або таким чином розпочинають роботу по організації нової церкви.

 

 

Тобто, будь-яке навчання вважається незавершеним, якщо воно не застосовується щодня на практиці. А віра є справжньою, якщо підкріплюється щоденними добрими справами для блага людей, для слави Божого імені і для розширення Його Царства на землі.

Інститут пропонує наступні курси:

«Послання до Галатів та до Римлян», «Огляд Нового Завіту», «Огляд Старого Завіту», «Історія Церкви», «Християнське життя», «Християнський шлюб», «Християнське виховання дітей», «Біблійні принципи управління фінансами», «Євангелизм/Учнівство», «Проповідь Слова Божого», «Мистецтво навчати учнів», «Успішне викладання», «Як вивчати Біблію», «Динаміка Церкви», «Апологетика», «Доктрини Церкви», «Пізнавати Бога».

 

Основи християнського життя (укр./рос.) – цей курс містить описання методів практичного вивчення Біблії, пояснюється важливість і практики запам'ятовування віршів з Писання, а також навчає тому, як вести глибоке, плідне молитовне життя, як розставити пріоритети у [...]
1 квітня 2017 року відбулась п’ята  зустріч молодих служителів. Вже за звичаєм зустріч розпочав директор Біблійного Інституту Давидюк Юрій. Він задав декілька питань для присутніх щодо цілей в служінні, яке ми звершуємо. Чи ставимо ми цілі і чи рухаємося в наміченому [...]
 2 квітня 2017 року в церкві села Боремель, Демидівського району відбулася зустріч проповідників. На цю зустріч приїхали 25 братів з церков району. Зустріч відбулась на тему: «Принципи успішної проповіді», яку проводив заступник старшого пресвітера  Михайло [...]
У березні 10-11 числа пройшла чергова навчальна зустріч молодіжної команди Біблійного інституту. Традиційно навчання розпочалося зі вступного Слова директора інституту Давидюка Юрія. За основу було взято текст із 2 Послання до Тимофія 2:2 «А що чув ти від мене при [...]